416-19, druhé prer. SK, 10552 Bojnice-Dubnica-zahustenie DTS a NNK