Správa HIK o výsledku inv. k 31 12 2019

Správa – k 31.10.2019 so zápisom o vyradení