10.2.2020                            15,00 hod.                      sídlisková časť parkovisko nad Lesankou
10.2.2020                            15.30 hod.                       sídlisková časť ul. Školská, pred vchodom č. 11

 

11.2.2020                              15,00 hod.                     na tržnici pri obecnom úrad
11.2.2020                              15,30 hod.                     v hornej časti obce pri KD na ul. Stará cesta č. 29