Číslo Uzatvorená Zverejnená Názov
1/2020  18.12.2019  14.1.2020 Nájomná zmluva NICOL
2/2020 16.12.2019 14.1.2020 Nájomná zmluva Čertíková
3/2020 18.12.2019 14.1.2020 Nájomná zmluva B Vojaček 032020
4/2020 14.1.2020 14.1.2020 Nájomná zmluva SRZ
5/2020 13.12.2019 14.1.2020 Nájomná zmluva J Duškevič 052020
6/2020 27.12.2019 14.1.2020 Nájomná zmluva Balna 062020
7/2020 15.12.2019 14.1.2020 Nájomná zmluva P Kotrik 072020
8/2020 7.1.2020 14.1.2020 kúpna zmluva Maďarová
9/2020 9.1.2020 14.1.2020 Kúpna zmluva PDP
10/2020 9.1.2020 14.1.2020 Dohoda o ukončení zmluvy Šupa
11/2020 13.1.2020 14.1.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Horňák
12/2020 13.1.2020 14.1.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Štancel
13/2020 30.12.2020 21.1.2020 Kúpna zmluva Borko
14/2020 30.12.2020 21.1.2020 Kúpna zmluva T-613
15/2020 16.1.2020 21.1.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie FK Junior
16/2020 28.11.2019 23.1.2020 DODATOK č. 3 Pálešová
17/2020 28.11.2019 23.1.2020 Zmluva o nájme – Boško
18/2020 30.12.2020 23.1.2020 Dodatok 1 k ZoD K2 Atelier
19/2020 18.12.2019 30.1.2020 Zmluva o obchodných podmienkach COOP Jednota
20/2020 3.2.2020 4.2.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Minichová
21/2020 3.2.2020 10.2.2020 Zmluva o poskytnutí podpory SAŽP
22/2020 17.2.2020 17.2.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisko Minichová
23/2020 17.2.2020 17.2.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Klamár
24/2020 14.2.2020 17.2.2020 Rámcová kúpno-predajná zmluva TSV Papier
25/2020 10.2.2020 17.2.2020 Opakovaná zmluva Píš E.
26/2020 12.2.2020 17.2.2020 Opakovaná zmluva Pös A.
27/2020 17.2.2020 18.2.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ
28/2020 17.2.2020 20.2.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie SZZP
29/2020 17.2.2020 2.3.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie JDS
30/2020 24.2.2020 2.3.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Šidlo
31/2020 28.2.2020 3.3.2020 Zmluva o nájme NP Chriňák
32/2020 26.2.2020 9.3.2020 Kúpna zmluva Hepner
33/2020 4.3.2020 9.3.2020 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Ondrejovič
34/2020 6.3.2020 9.3.2020 Dohoda 293 VÚB
35/2020 6.3.2020 9.3.2020 Zmluva o termínovanom úvere 217 VÚB
36/2020 6.3.2020 9.3.2020 Zmluva o termínovanom úvere 216 VÚB
37/2020 6.3.2020 9.3.2020 Dohoda 300 VÚB
38/2020 12.3.2020 16.3.2020 Zmluva o dielo STAVIS + Dodatok
38/2020 12.3.2020 16.3.2020 Krycí list rozpočtu k zmluve o dielo Stavis
39/2020 16.3.2020 24.3.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z DPO
40/2020 20.3.2020 24.3.2020 Zmluva o jednorázovej spolupráci