Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Kanianka priamym prenájmom NP Bojnická cesta