zverejnenie zámeru prenájmu nebytového priestoru

Zámer obce predať nehnuteľný majetok