pozvánka

Návrh VZN pre rok 2020 Daň z nehnuteľnosti

Návrh VZN pre rok 2020  o miestnych daniach

Návrh – VZN pre rok 2020 o komunálnom odpade

návrh VZN 112019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 12019 o KO

príjmy 2019 – úprava č. 5

výdavky 2019- úprava č. 5

Programový rozpočet na rok 2020,2021,2022

Programový rozpočet – príjmy 2020,2021,2022

Programový rozpočet výdavky 2020 20212022