Obec Kanianka týmto zverejňuje ponuku na prenájom Baru Panoráma, ktorý sa nachádza v objekte Domu kultúry na ulici SNP 584/3 v Kanianke .

Ponuky posielajte na adresu Obecný úrad Kanianka, ul. SNP 583/1.

Vyhlásenie priameho prenájmu

vyhlásenie podmienok prenájmu

nájomná zmluva