Oznámenie prerokovania zadania

Zadanie 2 – Územný plán zóny „IBV Pánsky háj Kanianka – IV. stavba“