Oznámenie výsledku petície ohľadom mobilných operátorov