Záujemcovia z Kanianky o výstup na Maguru sa môžu nahlásiť do 20.4. 2019 v kancelárii DK Kanianka , kde zároveň obdržia konzumný lístok.