Obchodná verejná súťaž na vozidlo TATRA T813 S3 – opakovaná