Vyhlásenie volieb do EP

informácia_pre_voliča

Information_for_the_voter

Žiadosť občana iného členského štátu EÚ o zapísanie do zoznamu voličov

Application of the citizen of the European Union Member State for entry into the Electronal Register

Oznámenie o e-mailovej adrese na doručenie žiadosti o vydanie HP