Vyhlásenie volieb do EP

informácia_pre_voliča

Information_for_the_voter

Žiadosť občana iného členského štátu EÚ o zapísanie do zoznamu voličov

Application of the citizen of the European Union Member State for entry into the Electronal Register

Informácia o mailovej adrese na delegovanie

Informácia o mailovej adrese k žiadosti o vydanie HP

Určenie volebných okrskov a miestností

 Splnenie informačnej povinnosti – ochrana osobných údajov