Obec Kanianka ponúka do prenájmu nebytový priestor v obytnom dome na Školskej ulici 589 vchod 7, zadný vstup (bývalá posilňovňa v celkovej výmere 32,13 m2)

Bližšie informácie poskytne prednosta OcÚ.