Program: Digitalizácia obce

Dňa 18.2.2019 v čase o 18,00 hod. sa uskutoční v priestoroch kultúrneho domu v starej časti obce stretnutie s občanmi vo veci digitalizácie obce a pokládky optickej siete. Stretnutia sa zúčastnia zástupcovia investora, zhotoviteľ diela a zástupcovia obce. Predmetom diskusie budú technické, projekčné a finančné aspekty digitalizácie obce, trasovanie, spôsob pripájania, digitálne služby.

Za investora Slovak Telekom,a.s. sa zúčastni : Mgr. Katarína Vetráková – špecialista riadenia investičných projektov

Za technické riešenie a projektovú dokumentáciu : spoločnosť Profi – Network, s.r.o. Ing. Martin Štiffel

Za predajný kanál Slovak Telekom, a.s. : Lucia Gajdošová – supervízor regionálneho predaja

Lokality digitalizácie Kanianka

C1         C2        C3        C4        C5        C6         C7         C8        C9        C10        Klad