Výsledky volieb prezidenta SR – II. kolo

Výsledky volieb spolu za obec

Výsledky volieb prezidenta SR

Výsledky volieb – okrsok č. 1

Výsledky volieb – okrsok č. 2

Výsledky volieb – okrsok č. 3

Výsledky volieb spolu za obec

 

Vyhlásenie volieb prezidenta SR

Informácie pre voliča

Určenie zamestnancov zodpovedných za OTZ

Určenie volebných okrskov

Menovanie zapisovateliek

Informácia o emailovej adrese na vydanie hlasovacieho lístka

Informácia o mailovej adrese na delegovanie

Kandidáti na prezidenta SR

GDPR (ochrana osobných údajov) – Splnenie informačnej povinnosti