Vyhlásenie volieb prezidenta SR

Informácie pre voliča

Určenie zamestnancov zodpovedných za OTZ

Určenie volebných okrskov

Menovanie zapisovateliek

Informácia o emailovej adrese na vydanie hlasovacieho lístka

Informácia o mailovej adrese na delegovanie

Kandidáti na prezidenta SR

GDPR (ochrana osobných údajov) – Splnenie informačnej povinnosti