Číslo Uzatvorená Zverejnená Názov
1/2019 27.12.2018 14.1.2019 Kúpna zmluva Magyarová
2/2019 28.12.2018 14.1.2019 Kúpna zmluva T-613
3/2019 28.12.2018 14.1.2019 Kúpna zmluva Mäsiarstvo Borko
4/2019 14.1.2019 Zmluva ENVIPAK
5/2019 21.12.2018 14.1.2019 Zmluva o nájme kompostéra Nechala
6/2019 31.12.2018 17.1.2019 Zmluva o poskytovaní služieb Enviropol
7/2019 10.1.2019 21.1.2019 Rámcová zmluva PPC
8/2019 1.7.2018 21.1.2019 Zmluva o jednorázovom zbere papiera pre ZŠ
9/2019 1.11.2018 21.1.2019 Zmluva o jednorázovom zbere papiera pre MŠ
10/2019 22.1.2019 23.1.2019 Dodatok k zmluve Slovak Telekom
11/2019 22.1.2019 31.1.2019 Dodatok 2 k zmluve o nájme Borková
12/2019 7.2.2019 11.2.2019 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Kurbelová
13/2019 5.2.2019 11.2.2019 Zmluva o nájme kompostéra Pekár
14/2019 12.2.2019 12.2.2019 Zmluva o nájme kompostéra Huléniová
15/2019 12.2.2019 12.2.2019 Zmluva o nájme kompostéra Šramka
16/2019 16.1.2019 15.2.2019 Zmluva o pripojení SSD
17/2019 18.2.2019 19.2.2019 Zmluva o nájme kompostéra Šefčík
18/2019 19.2.2019 19.2.2019 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom
19/2019 20.2.2019 21.2.2019 Zmluva o nájme kompostéra Bertha
20/2019 20.2.2019 21.2.2019 Zmluva o nájme kompostéra Richter
21/2019 20.2.2019 21.2.2019 Zmluva o nájme kompostéra Šulík
22/2019 20.2.2019 21.2.2019 Zmluva o nájme kompostéra MUDr. Čirč
23/2019 25.2.2019 25.2.2019 Mandátna zmluva Manos Consulting
24/2019 26.2.2019 26.2.2019 Rámcová zmluva Hebivital
25/2019 15.2.2019 27.2.2019 Zmluva o nájme bytu Foltánová
26/2019 27.2.2019 27.2.2019 Zmluva o nájme kompostéra Sklenár
27/2019 4.2.2019 4.3.2019 Dodatok k zmluve o nájme bytu Chochulová
28/2019 5.3.2019 5.3.2019 Zmluva o dielo OSP
29/2019 6.3.2019 6.3.2019 Zmluva o nájme miesta na pohrebisku Líšková
30/2019 6.3.2019 6.3.2019 Zmluva o nájme miesta na pohrebisku Miklošová
31/2019 1.1.2019 11.3.2019 Zmluva odpady DESPE
32/2019 11.3.2019 11.3.2019 Kúpna zmluva Agroservis
33/2019 20.2.2019 12.3.2019 Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach COOP Jednota
34/2019 13.3.2019 14.3.2019 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Štorcelová
35/2019 5.2.2019 14.3.2019 Dodatok 2 k nájomnej zmluve Ambróz
36/2019 21.2.2019 18.3.2019 Dodatok k NZ Vrobel
37/2019 15.3.2019 18.3.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie FK Junior
38/2019 19.3.2019 21.3.2019 Zmluva o dielo Veselý
39/2019 19.3.2019 21.3.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie Jednota dôchodcov
40/2019 28.3.2019 28.3.2019 Nájomná zmluva Obec Nedožery
41/2019 28.3.2019 28.3.2019 Zmluva o nájme kompostéra Balážová
42/2019 28.3.2019 28.3.2019 Zmluva o nájme kompostéra Baláž
43/2019 27.3.2019 28.3.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie SRZ
44/2019 27.3.2019 28.3.2019 Zmluva o prenájme pohrebiska Kunová
45/2019 27.3.2019 28.3.2019 Zmluva o prenájme pohrebiska Miháliková
46/2019 28.3.2019 1.4.2019 Rámcová zmluva Hebivital
47/2019 28.3.2019 1.4.2019 Zmluva o výpožičke kompostéra farnosť Kanianka
48/2019 19.3.2019 1.4.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie ZO SZZP
49/2019 3.4.2019 3.4.2019 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Dobrovolná
50/2019 1.4.2019 3.4.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie SČK
51/2019 10.4.2019 11.4.2019 Zmluva o nájme kompostéra Kobulda
52/2019 26.3.2019 11.4.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie ŠK Priehrada
53/2019 26.3.2019 16.4.2019 Zmluva o nájme bytu Foltánová
54/2019 26.3.2019 16.4.2019 Zmluva o nájme bytu Richter
55/2019 29.3.2019 16.4.2019 Zmluva o nájme bytu Minich T.
56/2019 15.4.52019 16.4.2019 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Majdanová
57/2019 17.4.2019 17.4.2019 Zmluva o nájme kompostéra Altof
58/2019 11.4.2019 25.4.2019 Zámenná zmluva Čavojský
59/2019 25.4.2019 25.4.2019 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Sobotová
60/2019 2.5.2019 2.5.2019 Kúpna zmluva Antol
61/2019 3.5.2019 3.5.2019 Zámenná zmluva Dobrotka
62/2019 6.5.2019 6.5.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie DPO
63/2019 30.4.2019 6.5.2019 Zmluva o nájme kompostéra Bátora
64/2019 24.4.2019 9.5.2019 Zmluva o dodávke vody
65/2019 2.5.2019 9.5.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ
66/2019 6.5.2019 9.5.2019 Rámcová zmluva GKV
67/2019 9.5.2019 9.5.2019 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Pálešová
68/2019 29.4.2019 16.5.2019 Dodatok 2 k NZ Stollmann
69/2019 9.5.2019 16.5.2019 Zmluva o dielo Ing. Urban
70/2019 20.5.2019 20.5.2019 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Boboková
71/2019 29.5.2019 29.5.2019 Dodatok 2 k NZ Láder
72/2019 28.5.2019 3.6.2019 Zmluva o dielo Danihel
73/2019 31.5.2019 3.6.2019 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Píšová Z.
74/2019 3.6.2019 4.6.2019 Zmluva o poskytovaní dôveryhodných služieb NBÚ
75/2019 3.6.2019 4.6.2019 Kúpna zmluva Bielický
76/2019 1.6.2019 5.6.2019 Dodatok 3 k zmluve o nájme SSS
77/2019 5.6.2019 6.6.2019 Zmluva o dielo Stavis
78/2019 6.6.2019 7.6.2019 Zmluva o dielo Eurovia
79/2019 31.5.2019 19.6.2019 Dohoda o prevzatí práv a povinností MFGK
80/2019 6.6.2019 21.6.2019 Zmluva o poskytovaní právnych služieb Sotolář
81/2019 28.5.2019 26.6.2019 Zmluva o výpožičke HaZZ
82/2019 26.6.2019 26.6.2019 Dodatok 2 k NZ Manlová
83/2019 10.6.2019 26.6.2019 Zmluva o dielo PDMAL
84/2019 2.7.2019 3.7.2019 Zmluva o dielo Daumer
85/2019 2.7.2019 3.7.2019 Zmluva o dielo S.A.B.A
86/2019 3.7.2019 4.7.2019 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Lajtman
87/2019 4.7.2019 8.7.2019 Zmluva o dielo S.A.B.A
88/2019 9.7.2019 10.7.2019 Nájomná zmluva obec Nedožery
89/2019
Kontakty

Obecný úrad Kanianka
ulica SNP 583/1
972 17 Kanianka

tel: 046/5402082
      046/5400615
ocu.kanianka@stonline.sk

Počasie

Počasie Kanianka - Svieti.com