Číslo Uzatvorená Zverejnená Názov
1/2019 27.12.2018 14.1.2019 Kúpna zmluva Magyarová
2/2019 28.12.2018 14.1.2019 Kúpna zmluva T-613
3/2019 28.12.2018 14.1.2019 Kúpna zmluva Mäsiarstvo Borko
4/2019 14.1.2019 Zmluva ENVIPAK
5/2019 21.12.2018 14.1.2019 Zmluva o nájme kompostéra Nechala
6/2019 31.12.2018 17.1.2019 Zmluva o poskytovaní služieb Enviropol
7/2019 10.1.2019 21.1.2019 Rámcová zmluva PPC
8/2019 1.7.2018 21.1.2019 Zmluva o jednorázovom zbere papiera pre ZŠ
9/2019 1.11.2018 21.1.2019 Zmluva o jednorázovom zbere papiera pre MŠ
10/2019 22.1.2019 23.1.2019 Dodatok k zmluve Slovak Telekom
11/2019 22.1.2019 31.1.2019 Dodatok 2 k zmluve o nájme Borková
12/2019 7.2.2019 11.2.2019 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Kurbelová
13/2019 5.2.2019 11.2.2019 Zmluva o nájme kompostéra Pekár
14/2019 12.2.2019 12.2.2019 Zmluva o nájme kompostéra Huléniová
15/2019 12.2.2019 12.2.2019 Zmluva o nájme kompostéra Šramka
16/2019 16.1.2019 15.2.2019 Zmluva o pripojení SSD
17/2019 18.2.2019 19.2.2019 Zmluva o nájme kompostéra Šefčík
18/2019 19.2.2019 19.2.2019 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom
19/2019 20.2.2019 21.2.2019 Zmluva o nájme kompostéra Bertha
20/2019 20.2.2019 21.2.2019 Zmluva o nájme kompostéra Richter
21/2019 20.2.2019 21.2.2019 Zmluva o nájme kompostéra Šulík
22/2019 20.2.2019 21.2.2019 Zmluva o nájme kompostéra MUDr. Čirč
23/2019 25.2.2019 25.2.2019 Mandátna zmluva Manos Consulting
24/2019 26.2.2019 26.2.2019 Rámcová zmluva Hebivital
25/2019 15.2.2019 27.2.2019 Zmluva o nájme bytu Foltánová
26/2019 27.2.2019 27.2.2019 Zmluva o nájme kompostéra Sklenár
27/2019 4.2.2019 4.3.2019 Dodatok k zmluve o nájme bytu Chochulová
28/2019 5.3.2019 5.3.2019 Zmluva o dielo OSP
29/2019 6.3.2019 6.3.2019 Zmluva o nájme miesta na pohrebisku Líšková
30/2019 6.3.2019 6.3.2019 Zmluva o nájme miesta na pohrebisku Miklošová
31/2019 1.1.2019 11.3.2019 Zmluva odpady DESPE
32/2019 11.3.2019 11.3.2019 Kúpna zmluva Agroservis
33/2019 20.2.2019 12.3.2019 Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach COOP Jednota
34/2019 13.3.2019 14.3.2019 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Štorcelová
35/2019 5.2.2019 14.3.2019 Dodatok 2 k nájomnej zmluve Ambróz
36/2019 21.2.2019 18.3.2019 Dodatok k NZ Vrobel
37/2019 15.3.2019 18.3.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie FK Junior