Číslo Uzatvorená Zverejnená Názov
1/2019 27.12.2018 14.1.2019 Kúpna zmluva Magyarová
2/2019 28.12.2018 14.1.2019 Kúpna zmluva T-613
3/2019 28.12.2018 14.1.2019 Kúpna zmluva Mäsiarstvo Borko
4/2019 14.1.2019 Zmluva ENVIPAK
5/2019 21.12.2018 14.1.2019 Zmluva o nájme kompostéra Nechala
6/2019 31.12.2018 17.1.2019 Zmluva o poskytovaní služieb Enviropol
7/2019 10.1.2019 21.1.2019 Rámcová zmluva PPC
8/2019 1.7.2018 21.1.2019 Zmluva o jednorázovom zbere papiera pre ZŠ
9/2019 1.11.2018 21.1.2019 Zmluva o jednorázovom zbere papiera pre MŠ
10/2019 22.1.2019 23.1.2019 Dodatok k zmluve Slovak Telekom