Zákazky od roku 2017 Obec Kanianka zverejňuje  v zmysle § 117 zákona č. 345/2015 Z.z.  na stránke Úradu pre verejné obstarávanie – link:   https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/6492