GDPR – ZSČ prevádzkovateľa – OcÚ Kanianka

Informačná povinnosť – 2018 – Obec Kanianka