Informačná povinnosť – 2018 – Obec Kanianka – Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa

Informačná povinnosť – 2018 – Obec Kanianka