VZN na rok 2019 Daň z nehnuteľností

VZN pre rok 2019 Dane a poplatky

príjmy 2018 – úprava č. 3

výdavky 2018 – úprava č. 3

Programový rozpočet – príjmy 2019,2020,2021

Programový rozpočet na rok 2019,2020,2021

Programový rozpočet výdavky 2019,2020,2021