Zber veľkoobjemového komunálneho odpadu  sa uskutoční v termíne od 12.9. – 17.9.2018. Veľkoobjemové kontajnery v počte 6 ks budú rozmiestnené v obci na obvyklých miestach: pri PK 29, nad Lesankou, Bojnická 594, Tehelná ul., IBV Pánsky háj, Stará cesta atď. (alternatíva je možná).

Nábytok a drevený odpad v rozloženom stave je potrebné uložiť vedľa kontajnera, rovnako ako kovový odpad.
Zakázané je do veľkoobjemových kontajnerov ukladať  stavebný odpad (tehly, obkladačky, betóny a pod.), biologicky rozložiteľný odpad (konáre, pozberové zvyšky rastlín, piliny, lístie, tráva, zvyšky ovocia a zeleniny), nebezpečný odpad (odpad s obsahom škodlivých látok), elektroodpad (práčky, PC, chladničky televízory atď.) a pneumatiky (odovzdávajú sa distribútorovi, ich likvidáciu obce nezabezpečujú).

Nerešpektovanie zákona pri nakladaní s odpadom, alebo porušenie príslušného VZN o odpadoch sa považuje za priestupok.