Rozhodnutie o vyhlásení volieb

Informácie pre voliča

Informácie pre nezávislých kandidátov

Informácie pre politické strany

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu

Zverejnenie počtu obyvateľov

Menovanie zapisovateľky MVK

Oznámenie o lehote podania kandidátnych listín

Z dôvodu neprítomnosti zapisovateľky miestnej volebnej komisie na pracovisku v dňoch

3.9.2018 od 7,30 h – 14,00 h a 10.9.2018 od 12,00 h – 16,00 h

je nutné dohodnúť odovzdanie kandidátnych listín zapisovateľke miestnej volebnej komisie telefonicky na čísle 0905 650 286

Doručenie oznámenia o delegovaní

Menovanie zapisovateliek okrskových volebných komisií

Vytvorenie volebných obvodov a určenie volebných miestností

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Splnenie informačnej povinnosti – VOĽBY

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva

 

Sídlo miestnej volebnej komisie:  

Knižnica Kanianka,  SNP 583/1, 972 17 Kanianka

Telefonický kontakt:                        

0905 650 286

 

Sídla okrskových volebných komisií a telefonický kontakt:  

 1/ Kultúrny dom, Stará cesta 29/13, 972 17 Kanianka

      0903 689 960

2/ Klub dôchodcov Kanianka, Nová 596/14, 972 17 Kanianka

      0907 822 098

3/ Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 972 17 Kanianka

      0905 855 730