Obec Kanianka príjme dvoch brigádnikov – študentov na letnú sezónu 2018 na vykonávanie drobných obecných prác (natieranie konštrukcií, kopanie, pomocné murárske práce, údržba zelene).
Odmena  3,- €/ hod v čistom. Žiadosť s dátami uchádzača môžu záujemcovia poslať e-mailom na ocu.kanianka@stonline.sk

Kontakt: Obec Kanianka
SNP 583/1
972 17 Kanianka

0911 806 113