Mobilné telefónne čísla na OcÚ Kanianka:

0949 401 531 – prednosta OcÚ

00911 806 113 – starosta obce

0905 885 730 – pracovníci OcÚ