Obecný úrad oznamuje občanom, že od 28.5.2018 začína spoločnosť Eurovia Sk a.s., s opravou ulíc Stará cesta a ul. Lesná.
Žiadame občanov, aby rešpektovali prenosné dopravné značenia.