Veľkoobjemový komunálny odpad sa bude realizovať v dňoch 11.4.2018 , 13.4.2018 a 16.4.2018
a následne podľa potreby obyvateľstva.

Veľkoobjemové kontajnery budú rozmiestnené na obvyklých stojiskách a v prípade zaplnenia budú opakovane odvážané.

Nebezpečný odpad typu staré farby, chemické látky, riedidlá, priemyselné hnojivá, motorové oleje, rozpúšťadlá, autobatérie , žiarivky a obdobné v uzavretých nádobách a fľašiach môžu občania osobne doniesť ku kotolni za obecným úradom dňa 11.4.2018 v čase od 8,00  h – 18,00 h.

Nejedná sa o odpad typu azbest, krytiny a iný veľkoobjemový nebezpečný odpad, rovnako sa nejedná o lieky, ktoré sú povinní zhromažďovať a likvidovať prostredníctvom lekární. V zmysle zákona o odpadoch obce nezabezpečujú zber a likvidáciu automobilových pneumatík. Zberné miesta budú monitorované kamerovým systémom.