Obec Kanianka pripravuje vybudovanie zberného dvora v lokalite na bývalej skládke odpadu vedľa hlavnej cesty v smere na Lazany. Jedná sa o ekologicky zaťažené pozemky vo vlastníctve obce, ktoré nie je možné inak využiť.  Touto cestou sa obraciame na občanov, aby k tejto investícii vyjadrili svoj negatívny, alebo pozitívny názor na mailovú adresu ocu.kanianka@stonline.sk do 29.3.2018.

Prípadní záujemcovia sa môžu   oboznámiť s projektovou dokumentáciou  22.3.2018 o 13,00 hod., 26.3.2018 o 13,00 hod a 28.3.2018 o 16,00 hod. u Ing. Martina Badáka.

SO-04_PODROBNÁ_SITUÁCIA_02

SO-04_TECHNICKÁ_SPRÁVA_01

SO-05_PODROBNÁ_SITUÁCIA_02

SO-05_TECHNICKÁ_SPRÁVA_01

SO-09_PODROBNÁ_SITUÁCIA_02

SO-09_TECHNICKÁ_SPRÁVA_01

SO-10_PODROBNÁ_SITUÁCIA_02

SO-10_TECHNICKÁ_SPRAVA_01

Sprievodná a Súhrnná technická správa

Zberný dvor Kanianka situácia

PODROBNÁ_SITUÁCIA_IV – zberný dvor