Obec Kanianka zverejňuje prvú spracovanú verziu komunitného plánu obce Kanianka. Spracovateľ vychádzal z dotazníkov, ktoré boli zverejnené na webe obce a boli zaslané občianskym združeniam.   Pripomienky a podnety k materiálu doručte na obecný úrad Kanianka v termíne do 31. 3. 2018.  Do materiálu vpisujte Vaše zmeny červenou farbou, v prípade vypustenia niektorých statí tieto vyznačte ako prečiarknuté.

Komunitny plan socialnych sluzieb Kanianka