Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a.s.. oznamuje, že v termíne
 08.03.2018 od 08:00  do  14:00
14.03.2018  od 08:00  do  14:00
bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika
– Distribúcia, a.s.. na uliciach uvedených v dole v prílohách.

Vyrozumenie 1403

Vyrozumenie 0803