Číslo Uzatvorená Zverejnená Názov
1/2018  3.1.2018  3.1.2018 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme pozemku – Deák
2/2018 2.1.2018 3.1.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Pálešová
3/2018 4.1.2018 12.1.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Rybianska
4/2018 4.1.2018 12.1.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Grolmusová
5/2018 18.12.2017 12.1.2018 Zmluva o nájme bytu Šemodová
6/2018 2.1.2018 12.1.2018 Rámcová zmluva PPC MŠ
7/2018 15.1.2018 15.1.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Rybnikár
8/2018 15.1.2018 15.1.2018 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Tadialová
9/2018 1.1.2018 22.1.2018 Dodatok 5 k Zmluve o nájme Kertészová
10/2018  24.11.2017  22.1.2018 Kúpna zmluva Vážan, Matiašová….
11/2018 24.1.2018 24.1.2018 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Rakytková
12/2018 5.2.2018 7.2.2018 Dodatok 5 k zmluve o nájme NP Píšová
13/2018 7.2.2018 7.2.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Kurunczi
14/2018 2.1.2018 12.2.2018 Kúpna zmluva T-613
15/2018 2.1.2018 16.2.2018 Kúpna zmluva Borko
16/2018 6.2.2018 16.2.2018 Dodatok 2 k Nájomnej zmluve Rybiansky
17/2018 21.2.2018 26.2.2018 Dodatok 8 k Nájomnej zmluve DAYA
18/2018 28.2.2018 28.2.2018 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Hraňová
19/2018 28.2.2018 1.3.2018 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Pešadíková
20/2018 12.2.2018 5.3.2018 Dodatok č.2 k nájomnej zmluve Píšová K.
21/2018 2.1.2018 5.3.2018 Kúpna zmluva Zelenina
22/2018 1.1.2018 5.3.2018 Kúpna zmluva Milsy
23/2018 8.3.2018 8.3.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie JDS
24/2018 9.3.2018 9.3.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie FK Junior
25/2018 13.3.2018 13.3.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Cmarková
26/2018 13.3.2018 13.3.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Honesová
27/2018 14.2.2018 13.3.2018 Zmluva o pripojení SSE
28/2018 14.3.2018 15.3.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie ZO SZZP
29/2018 14.3.2018 15.3.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie ŠK Priehrada
30/2018 15.3.2018 16.3.2018 Zámenná zmluva Mokrý
31/2018 05.3.2018 19.3.2018 Zmluva o dielo MS-statika
32/2018 16.3.2018 19.3.2018 Kúpna zmluva KIKA
33/2018 16.3.2018 19.3.2018 Kúpna zmluva KIKA
34/2018 08.03.2018 20.3.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ
35/2018  13.3.2018  20.3.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie FK Junior
36/2018  23.3.2018  23.3.2018 Kúpna zmluva Ličková
37/2018 26.3.2018 26.3.2018 Dohoda o absolventskej praxi ÚPSVaR
38/2018 26.3.2018 27.3.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Chalmovský
39/2018 28.3.2018 28.3.2018 Zmluva ZOTP Bros
40/2018 23.3.2018 5.4.2018 Zmluva o nájme miesta na pohrebisku Rybárová
41/2018 4.4.2018 5.4.2018 Dodatok k NZ Perniš
42/2018 5.4.2018 9.4.2018 Zmluva o vykonaní praxe obchodná akadémia
43/2018 11.4.2018 13.4.2018 Zmluva o nájme miesta na pohrebisku Vážan
44/2018 16.4.2018 17.4.2018 Zmluva o dielo Stavby Nitra
45/2018 16.4.2018 17.4.2018 Pohrebisko Richterová
46/2018 9.4.2018 20.4.2018 Zmluva o vykonaní praxe Obch. akadémia