Číslo Uzatvorená Zverejnená Názov
1/2018  3.1.2018  3.1.2018  Dodatok č. 1 k zmluve o nájme pozemku – Deák
2/2018 2.1.2018 3.1.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Pálešová
3/2018 4.1.2018 12.1.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Rybianska
4/2018 4.1.2018 12.1.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Grolmusová
5/2018 18.12.2017 12.1.2018 Zmluva o nájme bytu Šemodová
6/2018 2.1.2018 12.1.2018 Rámcová zmluva PPC MŠ
7/2018 15.1.2018 15.1.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Rybnikár
8/2018 15.1.2018 15.1.2018 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Tadialová
9/2018 1.1.2018 22.1.2018 Dodatok 5 k Zmluve o nájme Kertészová
10/2018  24.11.2017  22.1.2018  Kúpna zmluva Vážan, Matiašová….