Číslo Uzatvorená Zverejnená Názov
81/2018 26.4.2018 5.6.2018 Dodatok k ZZVB Termming
82/2018 6.6.2018 11.6.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Daumerová
83/2018 11.6.2018 11.6.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Luprich
84/2018 16.5.2018 12.6.2018 Dohoda o zrušení Zmluvy o dielo Stavby Nitra
85/2018 18.6.2018 18.6.2018 Zmluva o dielo K2 Atelier
86/2018 31.5.2018 18.6.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie MVSR
87/2018 15.6.2018 19.6.2018 Zmluva o dielo Vymyslicky
88/2018 15.6.2018 19.6.2018 Zmluva o dielo Vymyslicky
89/2018 15.6.2018 19.6.2018 Zmluva o dielo Vymyslicky
90/2018 20.6.2018 25.6.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie FK Junior
91/2018 7.6.2018 25.6.2018 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve Hollý
92/2018 7.6.2018 26.6.2018 Dodatok k NZ Fojtík
93/2018 7.6.2018 26.6.2018 Dodatok k NZ Vida
94/2018 7.6.2018 26.6.2018 Dodatok k NZ Pernišová
95/2018 7.6.2018 26.6.2018 Dodatok k NZ Richter
96/2018 7.6.2018 26.6.2018 Dodatok k NZ Perniš
97/2018 7.6.2018 26.6.2018 Dodatok k NZ Jánošíkova
98/2018 7.6.2018 26.6.2018 Dodatok k NZ Chudá
99/2018 7.6.2018 26.6.2018 Dodatok k NZ Gundová
100/2018 7.6.2018 26.6.2018 Dodatok k NZ Hodásová
101/2018 7.6.2018 26.6.2018 Dodatok k NZ Marko
102/2018 18.6.2018 27.6.2018 Dodatok k NZ Gajdošíková
103/2018 18.6.2018 27.6.2018 Dodatok k NZ Bošková
104/2018 29.6.2018 3.7.2018 Zmluva o dodávke tovaru JRK
105/2018 29.6.2018 3.7.2018 Dodatok k zmluve o dodávke tovaru JRK
106/2018 2.7.2018 11.7.2018 Kúpna zmluva Kúdelka
107/2018 11.7.2018 11.7.2018 Kúpna zmluva Fecko
108/2018 11.7.2018 11.7.2018 Kúpna zmluva Arendáš
109/2018 20.7.2018 20.7.2018 Kúpna zmluva Zábojník
110/2018 10.7.2018 30.7.2018 Dodatok 2 k Zmluve o nájme bytu Mikloš
111/2018 10.7.2018 30.7.2018 Dodatok 3 k Zmluve o nájme bytu Píšová
112/2018 9.7.2018 30.7.2018 Dodatok 3 k Zmluve o nájme bytu Mondoková
113/2018 30.7.2018 2.8.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Bošková
114/2018 30.7.2018 6.8.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie ZO SZZP
115/2018 3.8.2018 6.8.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie JDS
116/2018 6.8.2018 7.8.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie FK Junior
117/2018 9.8.2018 16.8.2018 Zmluva o dielo Daumer
Číslo Uzatvorená Zverejnená Názov
41/2018 4.4.2018 5.4.2018 Dodatok k NZ Perniš
42/2018 5.4.2018 9.4.2018 Zmluva o vykonaní praxe obchodná akadémia
43/2018 11.4.2018 13.4.2018 Zmluva o nájme miesta na pohrebisku Vážan
44/2018 16.4.2018 17.4.2018 Zmluva o dielo Stavby Nitra
45/2018 16.4.2018 17.4.2018 Pohrebisko Richterová
46/2018 9.4.2018 20.4.2018 Zmluva o vykonaní praxe Obch. akadémia
47/2018 15.3.2018 23.4.2018 Zmluva o poskytnutí služby Manos consulting
48/2018 16.4.2018 23.4.2018 Kúpna zmluva Hromadová
49/2018 23.4.2018 23.4.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Leitmanová
50/2018 23.4.2018 23.4.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Hanko
51/2018 19.4.2018 24.4.2018 Dodatok 2 k NZ Barborka
52/2018 18.4.2018 24.4.2018 Dodatok 2 k NZ Šagátová
53/2018 27.4.2018 27.4.2018 Zmluva o nájme NP Eko
54/2018 26.4.2018 27.4.2018 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme Lenghart
55/2018 27.4.2018 27.4.2018 Zmluva o zverení majetku do správy DK
56/2018 16.3.2018 27.4.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie SRZ
57/2018 30.4.2018 3.5.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Leitmanová
58/2018 30.4.2018 3.5.2018 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Masárová
59/2018 2.5.2018 3.5.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie DPO
60/2018 4.5.2018 4.5.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Richter
61/2018 9.5.2018 9.5.2018 Zmluva o dielo Daumer
62/2018 7.5.2018 9.5.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Mjartanová
63/2018 14.5.2018 14.5.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Mendel
64/2018 14.5.2018 14.5.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Píš
65/2018 10.5.2018 14.5.2018 Zmluva o termínovanom úvere VÚB
66/2018 10.5.2018 14.5.2018 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke VÚB
67/2018 15.5.2018 15.5.2018 Kúpna zmluva Kováč
68/2018 16.5.2018 17.5.2018 Zámenná zmluva Bc Vážan
69/2018 27.4.2018 17.5.2018 Dodatok č. 3 Lekáreň
70/2018 21.5.2018 21.5.2018 Zmluva o dielo Eurovia
71/2018  1.5.2018 21.5.2018 Dodatok 2 k mandátnej zmluve Termming
72/2018 22.5.2018 22.5.2018 Zmluva o dielo Šandor
73/2018 23.5.2018 23.5.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 1 Pažická
74/2018 23.5.2018 23.5.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku 2 Pažická
75/2018 18.5.2018 24.5.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie ŠK Priehrada
76/2018 15.5.2018 29.5.2018 Dodatok 2 k NZ Švorc
77/2018 28.5.2018 30.5.2018 Zmluva o dielo Abeli
78/2018 30.5.2018 31.5.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Bitarová
79/2018 28.5.2018 1.6.2018 Zmluva o dielo K-plast
80/2018 21.5.2018 5.6.2018 Zmluva o nájme COOP Jednota
Číslo Uzatvorená Zverejnená Názov
1/2018  3.1.2018  3.1.2018 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme pozemku – Deák
2/2018 2.1.2018 3.1.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Pálešová
3/2018 4.1.2018 12.1.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Rybianska
4/2018 4.1.2018 12.1.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Grolmusová
5/2018 18.12.2017 12.1.2018 Zmluva o nájme bytu Šemodová
6/2018 2.1.2018 12.1.2018 Rámcová zmluva PPC MŠ
7/2018 15.1.2018 15.1.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Rybnikár
8/2018 15.1.2018 15.1.2018 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Tadialová
9/2018 1.1.2018 22.1.2018 Dodatok 5 k Zmluve o nájme Kertészová
10/2018  24.11.2017  22.1.2018 Kúpna zmluva Vážan, Matiašová….
11/2018 24.1.2018 24.1.2018 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Rakytková
12/2018 5.2.2018 7.2.2018 Dodatok 5 k zmluve o nájme NP Píšová
13/2018 7.2.2018 7.2.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Kurunczi
14/2018 2.1.2018 12.2.2018 Kúpna zmluva T-613
15/2018 2.1.2018 16.2.2018 Kúpna zmluva Borko
16/2018 6.2.2018 16.2.2018 Dodatok 2 k Nájomnej zmluve Rybiansky
17/2018 21.2.2018 26.2.2018 Dodatok 8 k Nájomnej zmluve DAYA
18/2018 28.2.2018 28.2.2018 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Hraňová
19/2018 28.2.2018 1.3.2018 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Pešadíková
20/2018 12.2.2018 5.3.2018 Dodatok č.2 k nájomnej zmluve Píšová K.
21/2018 2.1.2018 5.3.2018 Kúpna zmluva Zelenina
22/2018 1.1.2018 5.3.2018 Kúpna zmluva Milsy
23/2018 8.3.2018 8.3.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie JDS
24/2018 9.3.2018 9.3.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie FK Junior
25/2018 13.3.2018 13.3.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Cmarková
26/2018 13.3.2018 13.3.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Honesová
27/2018 14.2.2018 13.3.2018 Zmluva o pripojení SSE
28/2018 14.3.2018 15.3.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie ZO SZZP
29/2018 14.3.2018 15.3.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie ŠK Priehrada
30/2018 15.3.2018 16.3.2018 Zámenná zmluva Mokrý
31/2018 05.3.2018 19.3.2018 Zmluva o dielo MS-statika
32/2018 16.3.2018 19.3.2018 Kúpna zmluva KIKA
33/2018 16.3.2018 19.3.2018 Kúpna zmluva KIKA
34/2018 08.03.2018 20.3.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ
35/2018  13.3.2018  20.3.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie FK Junior
36/2018  23.3.2018  23.3.2018 Kúpna zmluva Ličková
37/2018 26.3.2018 26.3.2018 Dohoda o absolventskej praxi ÚPSVaR
38/2018 26.3.2018 27.3.2018 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Chalmovský
39/2018 28.3.2018 28.3.2018 Zmluva ZOTP Bros
40/2018 23.3.2018 5.4.2018 Zmluva o nájme miesta na pohrebisku Rybárová