Obec Kanianka zverejňuje žiadosť obce Kanianka na SAD Prievidza ohľadne autobusových spojov a odpoveď SAD Prievidza – úpravu odchodu autobusov z Kanianky.

Podľa vyjadrenia SAD Prievidza úpravy časov odchodov spojov budú zreálnené pri najbližších zmenách CP s platnosťou od 1.3.2018.

List na SAD