Kalendár obce Kanianka si môžu záujemcovia zakúpiť v kancelárii Domu kultúry Kanianka.