Problém obchvatu Prievidze sa netýka len Prievidžanov, ale všetkých, ktorí do Prievidze prichádzajú za prácou, športom, kultúrou alebo cez Prievidzu len prechádzajú.

Obec Kanianka túto petíciu podporuje.

Petíciu môžete podporiť dvomi spôsobmi, a to buď:

  1. Podpísaním petičného hárku, ktorý je umiestnený na obecnom úrade, v Dome kultúry, v Základnej škole, Materskej škole.
  2. Petíciu je možné podporiť aj elektronicky. Na stránke http://www.prievidza.sk/spravodajstvo/prievidza-spusta-peticiu-za-okamzite-budovanie-obchvatu/ nájdete všetky potrebné informácie.