Správcovská spoločnosť Eko Energia s.r.o. Kanianka dáva na vedomie vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome:
Školská 589
Bojnická cesta 590
Bojnická cesta 591
v budove Základnej školy
v budove Obecného úradu
a v budove  Domu kultúry, že dňa 30.10.2017 bude v čase od 6,00 h – 18,00 h prerušená dodávka tepla a teplej vody.

V uvedenom termíne bude výrobca tepla a teplej vody spoločnosť Termming a.s. realizovať pripojenie nového kondenzačného kotla do systému centrálneho vykurovania v obci Kanianka.

Žiadame všetkých dotknutých spoluobčanov o pochopenie a trpezlivosť.