Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. oznamuje, že od: 09.11.2017 06:00 h do: 09.11.2017 18:00 h bude  prerušená distribúcia elektriny  pre nižšie uvedený zoznam OM s EIC kodmi, z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy  prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.

Vyrozumenie SSE odstávka a zoznam ulíc