29.6.2018 OVS posilňovňa

Zmluva o prenájme – Posiľňovňa – OZ

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže