Predsedníčka DV Kanianka – Ivana Rybanská

Podpredsedníčka DV Kanianka – Aneta Vážanová

Pokladníčka, hospodárka – Jana Lipovská

Revízna komisia – Jana Grolmusová, Jana Píšová

Výročná členská schôdza sa konala dňa 15.2.2016.

Programový plán DV COOP Jednoty v Kanianke na rok 2016, schválený VČS.

Pre svojich členov a občanov samostatne zabezpečí podujatia:

návšteva kultúrnych podujatí:

– Koncert skupiny „Nedvědovci“

– Celoslovenská prehliadka seniorského divadla

– Oslava MDD v MŠ

– Brigáda – jarné upratovanie