Číslo Názov
1/2017 Zmluva_o_nájme_bytu_Horváth
2/2017 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku – Rybianska
3/2017 Zmluva_o_dielo_OSP
4/2017 Mandátna_zmluva_Torvo
5/2017 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku_Šimurková
6/2017 Zmluva o dielo Strojstav
7/2017 Kúpna zmluva Hepner Ján
8/2017 Kolektívna zmluva
9/2017 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Valenteje
10/2017 Zmluva o nájme bytu Pos
11/2017 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Štorcelová
12/2017 Zmluva o dielo Statika
13/2017 Kúpna zmluva Balážovci
14/2017 Zmluva o dielo HD
15/2017 Zmluva o nájme bytu Březovský
16/2017 Zmluva o nájme bytu Píš E.
17/2017 Zámenná zmluva Šimko Kollár
18/2017 Zmluva o dielo ISA projekta
19/2017 Dodatok č.4 Kertészová
20/2017 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Pernišová
21/2017 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Švorcová
22/2017 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Kurbelová
23/2017 Zmluva o poskytovaní služieb Sylviastrav
24/2017 Dodatok k zmluve o spolupráci IA
25/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie FKJunior
26/2017 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Štorcelová
27/2017 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Kaplavka
28/2017 Zmluva o nájme bytu Putyerová
29/2017 Zmluva o dielo Stavis
30/2017 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve Posová
31/2017 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Šormanová
32/2017 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Beniak
33/2017 Rámcová zmluva PPC
34/2017 Zmluva o pripojení SSE
35/2017 Zmluva o pripojení SSE
36/2017 Zmluva o nájme bytu Miháliková
37/2017 Zmluva o pripojení SSE
38/2017 Zmluva o pripojení SSE
39/2017 Zmluva o pripojení SSE
40/2017 Zmluva o pripojení SSE
Číslo Názov
41/2017 Zmluva o pripojení SSE
42/2017 Zmluva o pripojení SSE
43/2017 Zmluva o pripojení SSE
44/2017 Zmluva o pripojení SSE
45/2017 Zmluva o pripojení SSE
46/2017 Zmluva o pripojení SSE
47/2017 Zmluva o pripojení SSE
48/2017 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Ľachký
49/2017 Dodatok 1 k Zmluve o dielo OSP
50/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie JDS
51/2017 Dodatok k mandátnej zmluve Termming
52/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie ŠKPriehrada
53/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie FKJunior
54/2017 Zmluva o nájme Láder
55/2017 Dodatok k zmluve Telekom
56/2017 Dodatok k zmluve Telekom
57/2017 Dodatok k zmluve Telekom
58/2017 Dodatok k zmluve Telekom
59/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie DPO
60/2017 Zmluva o dielo SABA
61/2017 Zmluva o nájme bytu Vážan
62/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie ZO SZZP
63/2017 Zmluva o dielo PD Cesty
64/2017 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Píš
65/2017 Zmluva o zriadení vecného bremena Termming
66/2017 Zmluva o prepožičaní miesta na pohrebisku Minichová
67/2017 Zmluva o dielo Strojstav
68/2017 Zmluva o dielo Strojstav
69/2017 Zmluva o dielo Strojstav (2)
70/2017 Zmluva o dielo Stavby Nitra
71/2017 Dodatok1 k NZ Šutek
72/2017 Dodatok1 k NZ Kurbel
73/2017 Dodatok1 k NZ Lochová
74/2017 Dodatok 1 k NZ Šimurková
75/2018 Dodatok 1 k NZ Blahová
76/2017 Dodatok 1 k NZ Kellenbergerová
77/2017 Dodatok 1 k NZ Dodoková
78/2017 Dodatok 1 k NZ Duchoňová
79/2017 Dodatok 1 k NZ Klucha
80/2017 Dodatok 1 k NZ Žitniaková
Číslo Názov
121/2017 Dodatok 1 k NZ Mrázová
122/2017 Dodatok 1 k NZ Gundová
123/2017 Dodatok 1 k NZ Hodásová
124/2017 Dodatok 1 k NZ Perniš
125/2017 Dodatok 1 k NZ Gajdošíková
126/2017 Dodatok 1 k NZ CHudá
127/2017 Dodatok 1 k NZ Píš
128/2017 Dodatok 1 k NZ Rybiansky
129/2017 Dodatok 1 k NZ Jánošíková
130/2017 Dodatok 1 k NZ Miklošová
131/2017 Dodatok 1 k NZ Beláková
132/2017 Dodatok 1 k NZ Perniš
133/2017 Dodatok 1 k NZ Mikloš
134/2017 Dodatok 1 k NZ Rybár
135/2017 Dodatok 1 k NZ Bošková
136/2017 Dodatok 1 k NZ Hollý
137/2017 Dodatok 1 k NZ Stollman
138/2017 Dodatok 1 k NZ Šemoda
139/2017 Dodatok 1 k NZ Perniš
140/2017 Dodatok 1 k NZ Húsková
141/2017 Dodatok 1 k NZ Šimko
142/2017 Dodatok 1 k NZ Richter
143/2017 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Špeťková
144/2017 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Píš J.
145/2017 Zmluva o vytvorení použití a šírení umeleckého výkonu Webers
146/2017 Zmluva o vytvorení použití a šírení umeleckého výkonu Habanera
147/2017 Zmluva o vytvorení použití a šírení umeleckého výkonu Habanera2
148/2017 Zmluva o vytvorení použití a šírení umeleckého výkonu Music a MOHR
149/2017 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme NP SSS
150/2017 Zmluva o dielo Daumer
151/2017 Dodatok č. 2 Černáková
152/2017 Dodatok č. 2 Jánošíková
153/2017 Dodatok č. 2 Húsková
154/2017 Dodatok č. 2 Šutek
155/2017 Dodatok č. 2 Kurbel
156/2017 Dodatok č. 2 Šimurková
157/2017 Dodatok č. 2 Kellenbergerová
158/2017 Dodatok č. 2 Duchoňová
159/2017 Dodatok č. 2 Klucha
160/2017 Dodatok č. 2 Žitniaková