Súhrnné správy k zákazkám s nízkou hodnotou realizovaných  od roku 2017 Obec Kanianka zverejňuje  v zmysle § 117 zákona č. 345/2015 Z.z.  na stránke Úradu pre verejné obstarávanie – link: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/6492

 

Súhrnné správy rok 2016

xlsSúhrnná správa_ o zákazkach s nízkou hodnotou 1Q_2016

xlsSúhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou_2Q_2016

xlsSúhrnna_správa_o zákazkach s nízkou hodnotou 3Q_2016

 

Súhrnné správy rok 2015

xlsSúhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou 1Q 2015

xlsSúhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou_2Q 2015

xlsSúhrnná správa_o zákazkach s nízkou hodnotou 3Q 2015

xlsSúhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou_4Q_2015

 

PLÁNOVANÉ INVESTÍCIE NA ROK 2014

xlsVerejné obstarávanie – plánované investície 2014

Súhrnné správy rok 2014

xlsSúhrnná správa_o zákazkach s nízkou hodnotou 1Q_2014

xlsSúhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou_2Q 2014

xlsSúhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou 3Q 2014

xlsSúhrnna správa o zákazkach s nízkou hodnotou 4Q 2014

Súhrnné správy rok 2013

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou_1Q 2013

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou 2Q 2013

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou 3Q 2013

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou 4Q 2013

VO – investície v zmysle rozpočtu r. 2013

Dodatok č. 1 k protokolu o výsledku kontroly

Vyjadrenie k namietaným skutočnostiam

Ostatné dodávky tovarov, služieb a stavebných prác boli realizované v súlade s už uzavretými zmluvami, resp. s výsledkami prieskumu trhu.