Jednou z hlavných úloh obecnej či mestskej polície v oblasti kriminálnej prevencie je predchádzať zločinom páchaných na deťoch ale aj páchaných deťmi. V mesiaci január 2005 Obecná polícia Kanianka vykonala 5 krát besedy na ZŠ v Kanianke na tému „Kriminálna prevencia mladých“.Táto téma je pre mladších žiakov a je zameraná na rôzne nebezpečie a nástrahy, ktoré môžu číhať na deti keď, sú samé doma bez rodičov, prípadne ,keď sú vonku so svojími kamarátmi bez dozoru dospelých. V mesiaci február 2005 vykonala 4 krát besedy zamerané na tému „Kriminalita mládeže“. Táto téma je vyhradená pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ a oboznamuje mládež so základnými pojmami ako je priestupok, trestný čin, veková hranica, trestná zotpovednosť, priestupky, tresné činy,ktorých sa mládež najčastejšie dopúšťa a pod.