obecna policia - znak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náčelník obecnej polície:

Mgr. Dušan Škultéty

Telefónne číslo: 54 00 777
Mobil: 0905 650 283
E-mail: ocp.kanianka@centrum.sk