Správca farnosti:

Mgr. Ivan Miksai

Lipová

972 17 Kanianka

Tel.: 046/5400675