Poslanci obecného zastupiteľstva 2014-2018

 

Alexander Berkeš, MUDr., NEKA
Bojnická cesta 36/9
Kanianka
Miroslava Hollá, NEKA
Nová 25/8
Kanianka
Dušan Krakovik, Ing. NEKA
Pánsky háj 712/3
Kanianka
Berkeš Hollá Krakovik
Marcel Kuna, NEKA
Lipová 150/39
Kanianka
Ján Lacko, JUDr., NEKA
Bojnická cesta 28/5
Kanianka
Ľuboš Lipovský, NEKA
SNP 10/1
Kanianka
Kuna Lacko Lipovský
Ivana Rybanská, NEKA
Pod vinicou 413/37
Kanianka
Roland Šipoš, NEKA
SNP 585/10
972 17 Kanianka
 Filip Štancel, JUDr., NEKA
Hviezdoslavova 277/7
Kanianka
Rybanská Šipoš  Štancel
Roman Vážan, NEKA
Bojnická cesta 34/5
Kanianka
Ľubica Vidová, NEKA
Nová 32/10
Kanianka
Vidová

 

 

Rokovací poriadok

Rokovací poriadok 2011

Zásady odmeňovania

Zásady odmeňovania

Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania