Kultúrna komisia

Marcel Kuna – predseda
Peter Bielický, Dis. art – tajomník
Miroslava Hollá – člen

Športová komisia

JUDr. Ján Lacko – predseda
Ing.Igor Perniš – tajomník
Mgr. Róbert Letavaj – člen
Milan Vážan – člen
Dušan Píš – člen
MUDr. Lucián Zaťko – člen

Stavebná komisia

Ing. Dušan Krakovik – predseda
Ľudovít Pos – tajomník
Ing. Igor Makeš – člen
Ing. Jana Tomanová – člen
Ing. Katarína Šimová – člen

Finančná, škodová a likvidačná komisia

Ivana Rybanská – predseda
Ing. Katarína Kiššová – tajomník
Roland Šipoš – člen
Ing. Ľubica Vážanová – člen
Bc. Daniela Leitmanová – člen
Darina Gábelová – člen

Sociálna komisia

Ľubica Vidová – predseda
Eva Belanová – tajomník
MUDR. Alexander Berkeš – člen
Bc. Drahomíra Hvolková – člen

Bytová komisia

Ľuboš Lipovský- predseda
Ľudovít Pos – tajomník
Mgr. Filip Štancel – člen
Ivana Rybanská – člen

Komisia na ochranu verejného záujmu

JUDr. Filip Štancel – predseda
Miroslava Hollá – člen
Ľuboš Lipovský – člen

Komisia na riešenie sťažností na starostu obce

JUDr. Ján Lacko – predseda
JUDr. Filip Štancel – tajomník
Miroslava Hollá – člen
Ľuboš Lipovský – člen

ZPOZ

Roland Šipoš – predseda
Eva Belanová – tajomník
JUDr. Ján Lacko – člen
Ľudovít Pos – člen
Mgr. Viera Foltánová – člen
Mgr. Monika Siváková – člen
JUDr. Filip Štancel – člen
Marcel Kuna – člen
Viliam Kurbel – člen
Mgr. Magdaléna Píšová – člen

sobášiaci:

Roland Šipoš
JUDr. Ján Lacko
JUDr. Filip Štancel
Marcel Kuna

Poslanci, ktorí budú vykonávať uvítanie detí do života a iné slávnostné akty
Roland Šipoš
JUDr. Ján Lacko
JUDr. Filip Štancel
Marcel Kuna