Hlavný kontrolór

Ing. Jozef Krett

krettjozef@gmail.com

 

Prednosta obecného úradu

Ing. Igor Makeš

prednosta@kanianka.sk

Mobil: 0949 401 531

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovníci

Referent sekretariát

Daša Hujová


5400615
kl. 11

Matrika

Eva Belanová


5400615
kl. 16

Mzdy, personalistika

Darina Mendelová


5400615
kl. 15

Majetok obce

Ing. Slavomíra Višňovská
Iveta Bullová

 

5400615
kl. 17

Ekonomický úsek

Ing. Katarína Kiššová


5400615
kl. 17

Pokladňa, platobné výmery

Ing. Zdenka Milevová


5400615
kl. 12

Dane

Mgr. Adriana Bieliková


5400615
kl. 12

Stavebná agenda

Ing. Renáta Kotríková
Ing. Martin Badák


5400615
kl. 13