Dátum zverejnenia Dokumenty
15.3.2022 Zverejnenie odpredaja, prenájmu…. marec
11.2.2022 Zverejnenie zámeru odpredaja, prenájmu február 2022
8.10.2021 ZVEREJNENIE PRENÁJMU október 2021
10.6.2021 Zverejnenie zámeru prenájmu,odpredaja nehnuteľného majetku obce Kanianka – jún 2021
15.2.2021 PONUKA ODPREDAJ OPEL –  neaktuálne
13.11.2020 Zverejnenie odpredaja pozemku Májová
28.11.2019 Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Kanianka priamym prenájmom – NP Bojnická cesta
12.11.2019 Zámer obce predať nehnuteľný majetok Perniš
11.11.2019 zverejnenie zámeru – pozemky, majetok obce
27.9.2019 Vyhlásenie priameho prenájmu  – Bar Panoráma
6.9.2019 Zverejnenie zámeru odpredaja pozemkov na ČSĽA a výkup parciel  smerom na Lazany
11.6.2019 Zámer odpredaja Tatra
30.4.2019
Obec Kanianka zverejňuje 05
15.2.2019
Obec Kanianka zverejňuje 03
11.9.2018
Obec Kanianka zverejňuje – september
11.6.2018 Obec Kanianka zverejňuje – jún
9.4.2018 Obec Kanianka zverejňuje –  apríl
16.3.2018 Obec Kanianka zverejňuje – marec
13.2.2018 Obec Kanianka zverejňuje – február
13.12.2018 Zverejnenie zámeru
14.11.2017 Zverejnenie –  P. Mokrý
13.9.2017 Podmienky OVS – kozmetika 
13.9.2017 Podmienky OVS pizzeria
13.9.2017 Podmienky OVS – predaj vajec
13.9.2017 Podmienky OVS – predaj vína
15.1.2016 Zámer prenájmu obecného majetku Bojnická cesta
24.2.2016 Zámer prevodu obecného majetku
Bývalá budova MŠ po firme ZUMID – stále aktuálne
Zverejnenie zámeru využitia územia bývalého smetiska – stále aktuálne
26.4.2016 Zverejnenie zámeru prevodu obecného majetku, Huličiak, Kotrík, Filtson
31.5.2016 Zverejnenie zámeru prevodu obecného majetku, Kollár, Šimko, Huličiak, Vaňovič, tepelné hospodárstvo

Vzor najomnej zmluvy-Eko Energia-FINA

E E Majetok TH

Kanianka Priloha c. 7 Najomne Eko

Vzor najomnej zmluvy TH Kanianka-FINAL

Obec majetok TH

Kanianka Priloha c. 7 Najomne

zámena Šimko Kollár

11.7.2016 Zverejnenie prenájmu bývalej Pizzérie Cheers
31.8.2015 docZverejnenie zámeru prevodu obecného majetku
Prevod Jokelová,
Prevod Sečiansky
17.10.2014 Prevod a zámena obecného majetku
9.9.2014 Zverejnenie zámeru odpredaja obecného majetku
– V. Minich, I. Perniš, M. Pernišová
10.6.2014 Zverejnenie prevodu majetku Vážanová
8.4.2014 Zverejnenie zámeru zámeny Vážanová
4.4.2014 verejnenie zámeru prenájmu Krausko
4.4.2014 Zverejnenie prenájmu Pastierik
13.3.2013 Zámer prenájmu obecného majetku – neaktuálne
4.6.2013 Zverejnenie zámeru prevodu obecného majetku – neaktuálne
9.9. 2013 Zámer prenájmu obecného majetku – neaktuálne