Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Dátum zverejnenia Dokumenty 3.10.2017 Podmienky OVS – bývalá  kozmetika Zmluva o prenájme NP – bývalá kozmetika 3.10.2017 Podmienky OVS  bývalá predajňa vína+vajec Zmluva o prenájme  NP- bývalá predajňa vína + vajec