Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Dátum zverejnenia Dokumenty 29.6.2018 Podmienky OVS posilňovňa Zmluva o prenájme – Posiľňovňa – OZ 3.10.2017 Podmienky OVS – bývalá  kozmetika  – zrušená Zmluva o prenájme NP – bývalá kozmetika 3.10.2017 Podmienky OVS  bývalá predajňa vína+vajec  – zrušená Zmluva o prenájme  NP- bývalá predajňa vína + vajec 3.11.2017 Opakovaná OVS  kozmetika31.10.2017 Zmluva NP kozmetika  –  31.10.2017 … Čítať ďalej Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže