VZN č.1 2015 o prevádzkovom poriadku pohrebísk186.45 KB
VZN č.2 2015 dotácie škola a školské zariadenia117.07 KB
VZN č. 3 2015 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a ospôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadovách vôd v podmienkach obce Kanianka
VZN 42015 zápis do 1 ročníka
VZN_52015 DaP na rok 2016
VZN 62015_DzN na rok 2016

docMetodické usmernenie k daniam

Poučenie_na_vyplnenie_priznania