Erb obce Kanianka

i 364647Dnešný erb Kanianky síce vychádza z historických prameňov, pretože však veľká časť súčasných obyvateľov tejto obce žila v lokalite, v ktorej sa ťažilo uhlie, v Koši, obecný erb túto ojedinelú situáciu zhmotňuje. Do erbu sa dostáva aj hlavný symbol erbu Koša. Obidva prvky sú na štíte v rovnovážnej polohe (Ondrejský kríž – symbol obyvateľov Koša, dva kosáky a lemeš – historické znaky Kanianky).

 

Vlajka obce Kanianka

 

i 361810