Od roku 2022 bude odpad z Kanianky zbierať obchodná spoločnosť HATER HANDLOVÁ, čo sú technické služby mesta Handlová

 

UPOZORNENIE

Žiadame občanov, aby do hnedých nádob na kuchynský biologický rozložiteľný odpad nehádzali iný odpad, ako tam má byť. Zvýšenú cenu za odstránenie odpadu, ktorý nemá byť v týchto smetiakoch, musí uhradiť obec a bude premietnutá do poplatku obyvateľstvu.

ZBERNÝ DVOR – prevádzka

Zberný dvor v obci Kanianka bude otvorený  nasledovne:

PONDELOK:    Z A T V O R E N É

UTOROK: 8:00 hod. – 16:00 hod.

STREDA:   8:00 hod. – 16:00 hod.

ŠTVRTOK: 8:00 hod. – 16:00 hod.

PIATOK: 8:00 hod. – 16:00 hod.

SOBOTA:  8:00 hod. – 16:00 hod.

NEDEĽA:    Z A T V O R E N É

Obedná prestávka 11:30 hod. – 12:00 hod.

Nakoľko pokračuje výstavba II. etapy, zberný dvor funguje v obmedzenom režime. Preto žiadame obyvateľov obce, aby rešpektovali pokyny zamestnanca obce a stavbyvedúceho. Pri dovoze odpadu na zberný dvor sa občan obce preukazuje občianskym preukazom. Odpad, ktorý môže bezplatne doviezť je limitovaný a jedná sa o:

  • nábytok (v rozobratom stave, samostatne kovové časti, samostatne drevené časti, samostatne iné časti)
  • elektroodpad v nerozobratom stave, monitory nesmú byť rozbité
  • drevený odpad a odpad zo záhrad (BRO okrem jedálenských zbytkov)

Spoplatnený je:

  • drobný stavebný odpad (okrem okien), na 1 obyvateľa a rok je možné doviezť 1 tonu, alebo 1 m3/obyvateľ. Cena zodpovedá skutočným nákladom, ktoré obci vyúčtuje zberová spoločnosť. Pokiaľ stavebný úrad v rozhodnutí určil likvidáciu stavebného odpadu na náklady stavebníka, odpad likviduje stavebník samostatne na vlastné náklady, nie na zbernom dvore.

Odpad odoberá obec len od obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce Kanianka, ktorý majú vysporiadané všetky záväzky voči obci.

OZNAM  – BIO odpad

Zberová spoločnosť oznamuje občanom, aby na BRO odpad používali len vedierka a ich obsah vysypali do hnedých kontajnerov. Pretože  nastali problémy s    likvidáciou bio sáčkov,  tieto do hnedých kontajnerov nevyhadzujte. Môžete ich použiť na ostatný komunálny odpad a  vyhadzovať do kontajnera na komunálny odpad.

Kalendár zberu odpadov na rok 2022

Zber papiera

3.1., 10.1., 17.1.,24.1., 31.1., 7.2., 14.2., 21.2., 28.2., 7.3., 14.3., 21.3., 28.3., 4.4., 11.4., 19.4.,25.4., 2.5., 9.5., 16.5., 23.5.,30.5.,

6.6.,13.6.,20.6.,27.6., 4.7., 11.7.,18.7., 25.7., 1.8., 8.8., 15.8., 22.8., 30.8., 5.9., 12.9., 19.9., 26.9.,3.10.,10.10., 17.10., 24.10., 31.10.,

7.11., 14.11., 21.11., 28.11.,  5.12., 12.12., 19.12., 27.12.

 

 

Výkup papiera

7.2.2022                            15,00 hod.                      sídlisková časť parkovisko nad Lesankou
7.2.2022                            15.30 hod.                       sídlisková časť ul. Školská, pred vchodom č. 11

8.2.2022                              15,00 hod.                     na tržnici pri obecnom úrad
8.2.2022                              15,30 hod.                     v hornej časti obce pri KD na ul. Stará cesta č. 29

4.4.2022                            15,00 hod.                      sídlisková časť parkovisko nad Lesankou
4.4.2022                            15.30 hod.                       sídlisková časť ul. Školská, pred vchodom č. 11

5.4.2022                             15,00 hod.                     na tržnici pri obecnom úrad
5.4.2022                             15,30 hod.                     v hornej časti obce pri KD na ul. Stará cesta č. 29

6.6.2022                             15,00 hod.                      sídlisková časť parkovisko nad Lesankou
6.6.2022                             15.30 hod.                       sídlisková časť ul. Školská, pred vchodom č. 11

7.6.2022                              15,00 hod.                     na tržnici pri obecnom úrad
7.6.2022                              15,30 hod.                     v hornej časti obce pri KD na ul. Stará cesta č. 29

8.8.2022                            15,00 hod.                      sídlisková časť parkovisko nad Lesankou
8.8.2022                            15.30 hod.                       sídlisková časť ul. Školská, pred vchodom č. 11

9.8.2022                              15,00 hod.                     na tržnici pri obecnom úrad
9.8.2022                              15,30 hod.                     v hornej časti obce pri KD na ul. Stará cesta č. 29

3.10.2022                            15,00 hod.                      sídlisková časť parkovisko nad Lesankou
3.10.2022                           15.30 hod.                       sídlisková časť ul. Školská, pred vchodom č. 11

4.10.2022                              15,00 hod.                     na tržnici pri obecnom úrad
4.10.2022                             15,30 hod.                     v hornej časti obce pri KD na ul. Stará cesta č. 29

5.12.2022                            15,00 hod.                      sídlisková časť parkovisko nad Lesankou
5.12.2022                            15.30 hod.                       sídlisková časť ul. Školská, pred vchodom č. 11

6.12.2022                              15,00 hod.                     na tržnici pri obecnom úrad
6.12.2022                              15,30 hod.                     v hornej časti obce pri KD na ul. Stará cesta č. 29

 

INFORMÁCIA O ÚROVNI VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV

Zverejnenie ročného výkazu o komunálnom odpade za rok 2021

Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2021

Zverejnenie údajov o vytriedení odpadu za rok 2021

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021

Zverejnenie údajov o vytriedení odpadu za rok 2020

Údaje o vytriedení rok 2020

Zverejnenie údajov o vytriedení odpadu za rok 2019

Údaje o vytriedení rok 2019