Kalendár zberu odpadov na rok 2021

Kalendár zberu odpadov PDF

 

INFORMÁCIA O ÚROVNI VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV

HARMONOGRAM ZBERU ODPADOV NA ROK 2020

ZBER PAPIERA

Vykonáva sa v sídliskovej časti obce tak, že občania zviazané balíky papiera vyložia pred vchod svojho domu stanovený deň podľa harmonogramu. (každý druhý pondelok v mesiaci.).  Pri množstve nad 50 kg na požiadanie OcÚ zabezpečí odvoz autom. Zber papiera v ZŠ a MŠ bude oznámený žiakom prostredníctvom školského rozhlasu a triednymi učiteľmi.  V prípade nepriaznivého  počasia  (veľký dážď, silný vietor,  príp. snehová fujavica) sa zber posúva na nasledujúci deň. Individuálny zber papiera sa realizuje do 1100 l kontajnerov modrej farby umiestnených v IBV na križovatke, v sídliskovej časti pri budove OcÚ ,   v hornej časti obce pri predajni potravín COOP  Jednota. Z kontajnerov sa vývoz realizuje v zmysle termínu zazmluvneného so zberovou spoločnosťou. Obec realizuje zber papiera aj prostredníctvom veľkoobjemového kontajneru typu ABROL umiestneného pri PK-4.

Január –  13. 1., 27. 1.                   Máj – 4. 5., 18. 5.                   September – 7. 9., 21. 9.

Február – 10. 2., 24. 2.               Jún – 1. 6., 15. 6.,  29.6.       Október – 5. 10., 19. 10.

Marec – 9. 3., 23. 3.                      Júl – 13. 7., 27. 7.                   November – 2. 11., 16. 11., 30.11.

Apríl – 6. 4., 20. 4.                        August – 10. 8., 24. 8.         December – 14. 12., 28. 12.

 

VÝKUP PAPIERA

Zber papiera je možné realizovať aj prostredníctvom výkupcu, ktorý je oprávnený túto činnosť vykonávať len na základe zmluvy s obcou a na základe príslušných povolení. V obci je možné realizovať výkup papiera za odplatu v zmysle harmonogramu, ktorý predloží výkupca.

Výkup bude v obci realizovaný v nasledovných termínoch:

10.8.2020

od 15:00 – pri Lesanke
od 15:30 – ul. školská č.11

11.8.2020

od 15:00 – na tržnici pri OU
od 15:30 – pri kultúrnom dome v hornej časti obce

Separovaný odpad a iný druh odpadu môžete pozrieť v tomto odkaze:

Separovaný zber odpadu

Harmonogram vývozu separovaného odpadu