INFORMÁCIA O ÚROVNI VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV

HARMONOGRAM ZBERU ODPADOV NA ROK 2019

ZBER PAPIERA

Vykonáva sa v sídliskovej časti obce tak, že občania zviazané balíky papiera vyložia pred vchod svojho domu stanovený deň podľa harmonogramu. (každý druhý pondelok v mesiaci.).  Pri množstve nad 50 kg na požiadanie OcÚ zabezpečí odvoz autom. Zber papiera v ZŠ a MŠ bude oznámený žiakom prostredníctvom školského rozhlasu a triednymi učiteľmi.  V prípade nepriaznivého  počasia  (veľký dážď, silný vietor,  príp. snehová fujavica) sa zber posúva na nasledujúci deň. Individuálny zber papiera sa realizuje do 1100 l kontajnerov modrej farby umiestnených v IBV na križovatke, v sídliskovej časti pri budove OcÚ ,   v hornej časti obce pri predajni potravín COOP  Jednota. Z kontajnerov sa vývoz realizuje v zmysle termínu zazmluvneného so zberovou spoločnosťou. Obec realizuje zber papiera aj prostredníctvom veľkoobjemového kontajneru typu ABROL umiestneného pri PK-4.

Január –  14. 1., 28. 1.                   Máj – 6. 5., 20. 5.                   September – 9. 9., 23. 9.

Február – 11. 2., 25. 2.                   Jún – 3. 6., 17. 6.                   Október – 7. 10., 21. 10.

Marec – 11. 3., 25. 3.                      Júl – 1. 7., 15. 7., 29. 7.         November – 4. 11., 18. 11.

Apríl – 8. 4., 23. 4.                        August – 12. 8., 26. 8.           December – 2. 12., 16. 12.

 

VÝKUP PAPIERA

Zber papiera je možné realizovať aj prostredníctvom výkupcu, ktorý je oprávnený túto činnosť vykonávať len na základe zmluvy s obcou a na základe príslušných povolení. V obci je možné realizovať výkup papiera za odplatu v zmysle harmonogramu, ktorý predloží výkupca.

Výkup bude v obci realizovaný v nasledovných termínoch:

pondelok – 11.2.2019, 8.4.2019, 10.6.2019, 12.8.2019, 14.10.2019, 9.12.2019

od 15:00 – pri Lesanke
od 15:30 – ul. školská č.11

utorok – 12.2.2019, 9.4.2019, 11.6.2019, 13.8.2019, 15.10.2019, 10.12.2019

od 15:00 – na tržnici pri OU
od 15:30 – pri kultúrnom dome v hornej časti obce

Separovaný odpad a iný druh odpadu môžete pozrieť v tomto odkaze:

Separovaný zber odpadu

Harmonogram vývozu separovaného odpadu