Kalendár zberu odpadov na rok 2021
Sklo, plasty, kovy….
Kalendár zberu  2021

Zber papiera

8.2.2021, 22.2.2021, 8.3.2021, 22.3.2021, 6.4.2021, 19.4.2021, 3.5.2021, 17.5.2021, 31.5.2021, 14.6.2021, 28.6.2021, 12.7.2021, 26.7.2021
9.8.2021, 23.8.2021, 6.9.2021, 20.9.2021, 4.10.2021, 18.10.2021,  2.11.2021, 15.11.2021, 29. 11.2021, 13.12.2021, 27.12.2021

Výkup papiera

15.2.2021                            15,00 hod.                      sídlisková časť parkovisko nad Lesankou
15.2.2021                            15.30 hod.                       sídlisková časť ul. Školská, pred vchodom č. 11

16.2.2021                              15,00 hod.                     na tržnici pri obecnom úrad
16.2.2021                              15,30 hod.                     v hornej časti obce pri KD na ul. Stará cesta č. 29

12.4.2021                            15,00 hod.                      sídlisková časť parkovisko nad Lesankou
12.4.2021                            15.30 hod.                       sídlisková časť ul. Školská, pred vchodom č. 11

13.4.2021                             15,00 hod.                     na tržnici pri obecnom úrad
13.4.2021                             15,30 hod.                     v hornej časti obce pri KD na ul. Stará cesta č. 29

7.6.2021                             15,00 hod.                      sídlisková časť parkovisko nad Lesankou
7.6.2021                             15.30 hod.                       sídlisková časť ul. Školská, pred vchodom č. 11

8.6.2021                              15,00 hod.                     na tržnici pri obecnom úrad
8.6.2021                              15,30 hod.                     v hornej časti obce pri KD na ul. Stará cesta č. 29

9.8.2021                            15,00 hod.                      sídlisková časť parkovisko nad Lesankou
9.8.2021                            15.30 hod.                       sídlisková časť ul. Školská, pred vchodom č. 11

10.8.2021                              15,00 hod.                     na tržnici pri obecnom úrad
10.8.2021                              15,30 hod.                     v hornej časti obce pri KD na ul. Stará cesta č. 29

4.10.2021                            15,00 hod.                      sídlisková časť parkovisko nad Lesankou
4.10.2021                           15.30 hod.                       sídlisková časť ul. Školská, pred vchodom č. 11

5.10.2021                              15,00 hod.                     na tržnici pri obecnom úrad
5.10.2021                             15,30 hod.                     v hornej časti obce pri KD na ul. Stará cesta č. 29

6.12.2021                            15,00 hod.                      sídlisková časť parkovisko nad Lesankou
6.12.2021                            15.30 hod.                       sídlisková časť ul. Školská, pred vchodom č. 11

7.12.2021                              15,00 hod.                     na tržnici pri obecnom úrad
7.12.2021                              15,30 hod.                     v hornej časti obce pri KD na ul. Stará cesta č. 29

 

 

INFORMÁCIA O ÚROVNI VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV

Zverejnenie údajov o vytriedení odpadu za rok 2020

Údaje o vytriedení rok 2020

Zverejnenie údajov o vytriedení odpadu za rok 2019

Údaje o vytriedení rok 2019

 

HARMONOGRAM ZBERU ODPADOV NA ROK 2020

ZBER PAPIERA

Vykonáva sa v sídliskovej časti obce tak, že občania zviazané balíky papiera vyložia pred vchod svojho domu stanovený deň podľa harmonogramu. (každý druhý pondelok v mesiaci.).  Pri množstve nad 50 kg na požiadanie OcÚ zabezpečí odvoz autom. Zber papiera v ZŠ a MŠ bude oznámený žiakom prostredníctvom školského rozhlasu a triednymi učiteľmi.  V prípade nepriaznivého  počasia  (veľký dážď, silný vietor,  príp. snehová fujavica) sa zber posúva na nasledujúci deň. Individuálny zber papiera sa realizuje do 1100 l kontajnerov modrej farby umiestnených v IBV na križovatke, v sídliskovej časti pri budove OcÚ ,   v hornej časti obce pri predajni potravín COOP  Jednota. Z kontajnerov sa vývoz realizuje v zmysle termínu zazmluvneného so zberovou spoločnosťou. Obec realizuje zber papiera aj prostredníctvom veľkoobjemového kontajneru typu ABROL umiestneného pri PK-4.

Január –  13. 1., 27. 1.                   Máj – 4. 5., 18. 5.                   September – 7. 9., 21. 9.

Február – 10. 2., 24. 2.               Jún – 1. 6., 15. 6.,  29.6.       Október – 5. 10., 19. 10.

Marec – 9. 3., 23. 3.                      Júl – 13. 7., 27. 7.                   November – 2. 11., 16. 11., 30.11.

Apríl – 6. 4., 20. 4.                        August – 10. 8., 24. 8.         December – 14. 12., 28. 12.

 

VÝKUP PAPIERA

Zber papiera je možné realizovať aj prostredníctvom výkupcu, ktorý je oprávnený túto činnosť vykonávať len na základe zmluvy s obcou a na základe príslušných povolení. V obci je možné realizovať výkup papiera za odplatu v zmysle harmonogramu, ktorý predloží výkupca.

Výkup bude v obci realizovaný v nasledovných termínoch:

10.8.2020

od 15:00 – pri Lesanke
od 15:30 – ul. školská č.11

11.8.2020

od 15:00 – na tržnici pri OU
od 15:30 – pri kultúrnom dome v hornej časti obce

Separovaný odpad a iný druh odpadu môžete pozrieť v tomto odkaze:

Separovaný zber odpadu

Harmonogram vývozu separovaného odpadu