HARMONOGRAM ZBERU ODPADOV NA ROK 2018

ZBER PAPIERA

Január –  15. 1., 29. 1.                   Máj – 7. 5., 21. 5.                   September – 10. 9., 24. 9.

Február – 12. 2., 26. 2.                   Jún – 4. 6., 18. 6.                   Október – 8. 10., 22. 10.

Marec – 12. 3., 26. 3.                      Júl – 2. 7., 16. 7., 30. 7.         November – 5. 11., 19. 11.

Apríl – 9. 4., 23. 4.                          August – 13. 8., 27. 8.           December – 3. 12., 17. 12.

Z rodinných domov je  možné    papier odovzdávať do modrého kontajnera umiestneného pri predajni potravín COOP  Jednota v hornej časti obce v hore   uvedených termínoch.

Pri množstve nad 50 kg na požiadanie OcÚ zabezpečí odvoz autom. Pri zbere papiera je nutné v stanovený deň od 7:00 hod. vyložiť papier pred vchod bytového domu. Zber papiera v  ZŠ bude oznámený žiakom prostredníctvom školského rozhlasu a triednymi učiteľmi.  V prípade nepriaznivého  počasia  (veľký dážď, silný vietor,  príp. snehová fujavica) sa zber posúva na nasledujúci deň.

VÝKUP PAPIERA bude v obci realizovaný v nasledovných termínoch:

Dátum Hodina Miesto zberu
12.02.2018 15:00 sídlisková časť parkovisko nad Lesankou
15:30 sídlisková časť ul. Školská pred vchodom č. 11
13.02.2018 15:00 na tržnici pri Obecnom úrade
15:30 v hornej časti obce pri kultúrnom dome na ul. Stará cesta č. 29
09.04.2018 15:00 sídlisková časť parkovisko nad Lesankou
15:30 sídlisková časť ul. Školská pred vchodom č. 11
10.04.2018 15:00 na tržnici pri Obecnom úrade
15:30 v hornej časti obce pri kultúrnom dome na ul. Stará cesta č. 29
11.06.2018 15:00 sídlisková časť parkovisko nad Lesankou
15:30 sídlisková časť ul. Školská pred vchodom č. 11
12.06.2018 15.00 na tržnici pri Obecnom úrade
15:30 v hornej časti obce pri kultúrnom dome na ul. Stará cesta č. 29
13.08.2018 15:00 sídlisková časť parkovisko nad Lesankou
15:30 sídlisková časť ul. Školská pred vchodom č. 11
14.08.2018 15:00 na tržnici pri Obecnom úrade
15:30 v hornej časti obce pri kultúrnom dome na ul. Stará cesta č. 29
08.10.2018 15:00 sídlisková časť parkovisko nad Lesankou
15:30 sídlisková časť ul. Školská pred vchodom č. 11
09.10.2018 15:00 na tržnici pri Obecnom úrade
15:30 v hornej časti obce pri kultúrnom dome na ul. Stará cesta č. 29
10.12.2018 15:00 sídlisková časť parkovisko nad Lesankou
15:30 sídlisková časť ul. Školská pred vchodom č. 11
11.12.2018 15:00 na tržnici pri Obecnom úrade
15:30 v hornej časti obce pri kultúrnom dome na ul. Stará cesta č. 29

ZBER PLASTOV A SKLA bude vykonávaný priebežne podľa naplnenia kontajnerov na to určených (žlté – plasty, zelené – sklo).

ZBER ŽELEZA bude vykonávaný sezónne podľa potreby, alebo na požiadanie.

ZBER ELEKTRONICKÉHO ODPADU  bude   vykonávaný  každý   štvrťrok podľa vyhlásenia v miestnom rozhlase, alebo na internetovej stránke obce. Elektronický odpad je možné doniesť ku garážam pri kotolni PK 4 (za obecný úradom).

ZBER HRUBÉHO DOMOVÉHO ODPADU  bude    vykonávaný v jarných a jesenných mesiacoch pristavením veľkoobjemových   kontajnerov na miestach, ktoré budú vyhlásené v MR. Žiadame občanov aby drevo a železo ukladali vedľa kontajnerov. Zber opotrebovaných automobilových aku-batérií bude vyhlásený individuálne na jar.

ZELENÝ DPAD   majú   občania možnosť   kompostovať a ukladať biologicky rozložiteľný komunálny odpad v hodný   na kompostovanie na svojich domácich   kompostoviskách, ako aj v obecných kompostéroch a na vyhradených miestach určených obcou. Konáre sa ukladajú na   verejnom priestranstve   za farou a pri   kotolni PK – 29 (pri vstupe do obce   od Bojníc

po pravej strane).   Je zakázané na miestach určených pre zhromažďovanie konárov ukladať trávu, biologicky rozložiteľný odpad a komunálny odpad.

Obec Kanianka v dohodnutom rozsahu zabezpečuje zber odpadov z obalov a ich následné znehodnotenie a recykláciu pre oprávnenú osobu ENVI-PAK, a.s.

envi pak